سمپاشی حشره دم مویی

سمپاشی حشره دم مویی

این حشره دم مویی نقره‌ای یا ماهی نقره‌ای از راستهTHYSANURA میباشد .

این حشره از آفات بهداشتی است که بیشتر در جاهای گرم و مرطوب زندگی میکند و از خرده ریز مواد غذایی در اطراف فرش و زمین در شبها استفاده میکند البته اگر قرنیز اطراف ساختمان چوبی باشد معمولا پشت آن پناه میگیرند . گاهی در سرویسهای بهداشتی دیده شده که از فضولات تغذیه میکنند .این حشرات ممکن است در کتابخانه هم دیده شوند چون از کاغذ هم استفاده میکند .

جهت مبارزه با آن جارو کشیدن به موقع اطراف منزل و ضد عفونی مکانهای مرطوب مانند حمام دستشویی و توالت کمک میکند .

ولی بهتر است سرویسهای بهداشتی و اطراف منزل سمپاشی گردد

Date

03 بهمن 1393

Categories

silverfish